FA'ASILASILAGA

 

O LE UPU A LE ATUA MO LENEI VAIASO...

Tusi Paia: 2 Timoteo 3: 5

O e ua peiseai ua toaga i lotu, a o le mana ua i lea mea ua latou te'ena; ia e 'alo ese lava i tagata fa'apena...

Fai mai se tasi o ali'i su'esu'e o le Tusi Paia o Mataio Enele: E le mafai ona tatou saogalemu pe afai e tumau pea le puipuia. O le à la le ese'esega o le saogalemu ma le puipuia?  O le puipuia o le sailia lea o mea na te ave'esea le lè mautinoa. O le puipuia na te avatu ià te oe mea'ai ma le mea e te malu ai e fesuia'i ma lou sa'olotoga. Ae o'o loa i se taimi ua e manatu ai e leai lava se suiga o lou si'omiaga, o si ou ola fa'atauva'a nate le mafai ona fa'ama'iteina ni suiga, ona o'o lea ina saisaitia oe i le le toese o puipuiga. A'o le saogalemu o le filemu lea e ala mai le manumalo. O le tu'uina atu lea o lou ola i le Atua, o i'inà e le gata e te maua ai, ae fa'amalieina ai fo'i le sini o lou olaga. O le fa'aogatotonuina o le Atua i lou ola, o lau filifiliga lea o le nofoaga aupitosili lea ona saogalemu. Ia Mataàla! Ona e mafai ona e manatu ua e iloa lou tagata ae leai; e mafai fo'i ona e fa'apea ifo o mea uma ua e fa'atinoina o mea ia ua vala'auina oe e te faia, ae leai. Fai mai Iesu i ona so'o: O le a maua e outou le mana, pe a afio ifo le Agaga Paia i luga ia te outou. O le taimi lava e fa'atumulia ai oe e le mana o le Agaga Paia, o le taimi fo'i lenà e le toe pule i le mea e te aga'i i ai, ma mea e afàina ma aiàina lou ola, fa'apea ma suiga o lou si'omaga o le à àfia ai oe. O le mea ua mautinoa - o lo'o fa'atalitali pea le lalolagi i se fa'ata'ita'iga o le mana o le Keriso toetû. Fa'ailoa atu i le Atua e fesoasoani ia amataina ona to'ia lou olaga i le aso nei i le mana o lona Agaga Paia.

Tatalo:

Le Ali'i e, fa'amalosi i matou i nei ona po ia matou faia lou finagalo, ma ia tumau pea i luga o lo matou atunu'u ma o matou aiga ma lau Ekalesia ou manuia.

AMENE

THE WORD OF GOD FOR THIS WEEK...

Scripture: 2 Timothy 3: 5

Having a form of godliness but denying its power; have nothing to do with such people...

Mathew Henry said: We cannot be safe as long as we are secure. So what is the difference between safety and security? Security is the pursuit of things that remove uncertainty. Security offers you food and shelter in exchange for your freedom. When you subconsciously decide that your nation is unchangeable, that your little life cannot make a difference, then you end up in the prison of security. Safety on the other hand is peace through victory. It is placing your life at divine risk, choosing to find and fulfil the purpose of your life. Being in the centre of God's purpose for your life is the safest place there is. Wake Up! It is possible you are not at all who you think you are; nor are you doing what you were meant to do. Jesus told His Disciples: You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. The moment you receive that power you have lost the right to determine where it will take you, what it will do through you, or how it will change the circumstances around you. One thing is sure - the world is still waiting to see a demonstration of the resurrection power of Christ. Ask God to let it begin in you today.

Prayer:

Lord empower us today to do you will, and bring blessing upon our nation, our families, and our churches.

AMEN

© Copyright Featunai B Liuaana - Site map
Phone: +64 8460180 Sandringham New Zealand

Website Builder - Website World