FESOASOANI MO TATOU TAGATA LOTU

Silasila ane i nisi na o tala lata mai o le COVID-19 mai le Alliance Health Plus.

Ae maise o lo'o i ai auala e maua ai fesoasaoni mo aiga e pei o taumafa, e mafai ona  aga'i sa'o i ai le tatou aulotu

O loo iai foi fesoasoani mo aoga a fanau 

https://mailchi.mp/5b04307b035c/issue-1-pasifika-post-a-newsletter-from-ah-7988397?e=3e53f35565

Fesoota'i mai le Faifeau pe a man'omia se fesoasoani

Manuia

Featunai

Posted: Tue 25 Aug 2020

Back

© Copyright Featunai B Liuaana - Site map
Phone: +64 8460180 Sandringham New Zealand

Website Builder - Website World