RESITALA MO GALUEGA

E fa'atalofa atu i le tatou Ekalesia.

Faamolemole e silasila ane i le tuatusi lena o lo'o mafai ona resitala ai lou suafa mo galuega mo i latou ua leai ni galuega.

E resitala lava e le tagata o ia lava. Vaai se tasi e fesoasaoni ia te oe.

Eavanoa fo'i le Faifeau ma nisi o le tatou Ekalesia e fesoasoani

Tautusi lenei: 

Pacific workforce registrations -
https://www.cognitoforms.com/NorthernRegionalAlliance/pacificworkforceregistration

Manuia 

Featunai Liuaana

Posted: Tue 25 Aug 2020

Back

© Copyright Featunai B Liuaana - Site map
Phone: +64 8460180 Sandringham New Zealand

Website Builder - Website World